Samenwerkingen

Samenwerkingen

Samenwerkingen

We lichten 3 belangrijke samenwerkingen voor je uit: ziekenhuizen, GGZ en Drentse huisartsenorganisaties. 

HZD maakt werkafspraken met de nabij gelegen ziekenhuizen over ketenzorg. Hiervoor maken we contractafspraken met de bij de ketenzorg betrokken specialismen.

HZD en de GGZ wilden inzicht krijgen in elkaars werkprocessen om de samenwerking binnen de GGZ-keten te optimaliseren. Het bestuur van de DHC gaf HZD de opdracht om vanaf januari 2017 te starten met het project ‘versterking van de GGZ-keten’, in gezamenlijkheid met de GGZ. Hierin staat de samenwerking tussen huisartsen, POH-GGZ, psychologen en psychiaters centraal. Dit project gaat begeleid worden door een projectmanager.

De afgelopen jaren is een intensievere samenwerking tussen DHC, CHD en de LHV-huisartsenkring Drenthe onderzocht. Het gezamenlijke doel was om te komen tot één organisatie van, voor en door de Drentse huisartsen.

Dit doel werd onderschreven door alle partijen. De integratie van de organisaties blijkt niet op korte termijn haalbaar. De intentie om dit alsnog te realiseren blijft bestaan. In de tussentijd blijven we intensief met elkaar samenwerken.