Communicatie

Communicatie

Communicatie

 

HZD speelt in op de wensen en behoeften van de Drentse huisartsen. Om te weten wat er allemaal in de huisartsenpraktijk speelt en aan welke informatie behoefte is, gaat onze communicatiemedewerker met huisartsen en praktijkondersteuners in gesprek. Dit doet zij door scholingen, vergaderingen en Drentse huisartsenpraktijken te bezoeken.  

 

In 2015 kregen we signalen zichtbaarder te zijn en bleken Drentse huisartsen sterker te voelen dat wij als organisatie naast hen staan. Dat gevoel is in 2016 bestendigd. Een veel gehoord geluid van huisartsen en praktijkondersteuners, is dat onze praktijkconsulenten HZD een gezicht hebben gegeven. We worden gezien als bereikbaar en toegankelijk.

Nieuwsbrief

De HZD-website én periodieke nieuwsbrief zijn onze belangrijkste communicatiemiddelen. De nieuwsbrief verschijnt één keer per drie weken en wordt goed gelezen. Gemiddeld 60% van de ontvangers opent de nieuwsbrief. Het landelijke gemiddelde in de zorgbranche is 36%.

Opvallend is dat in Q1 het openpercentage stijgt naar 70%. Wellicht staat deze hoge ‘open rate’ in verband met de nieuwsberichten over het opstarten van CVRM. Ongeveer 30% van de ontvangers klikt vervolgens door op één of meerdere artikelen. Het landelijke gemiddelde in de zorgbranche is 19%.

 

Door het structureel gebruikmaken van social media-kanalen, zoals LinkedIn, Twitter en Uitgenodigd.nl hebben we dit jaar meer ingezet op online interactie met de huisartsen. Ander onderdeel van het communicatiebeleid is het meer betrekken en motiveren van de achterban. HZD heeft besloten een online jaarverslag te ontwikkelen, zodat huisartsen meer geneigd zijn zich in de doelstellingen van de HZD te verdiepen. Een toegankelijk jaarverslag vergroot de betrokkenheid van de Drentse huisartsen.  

In 2016

Hebben we de voorbereidingen voor een nieuwe nieuwsbrief template getroffen dat meer van deze tijd is. Met als belangrijkste aanpassing dat de nieuwsbrief responsief is op mobiele apparaten. De nieuwe template gaat in 2017 live, tegelijkertijd met een nieuwe lay-out van de HZD-website. Vorig jaar is de homepage in een nieuw jasje gestoken. Dit jaar worden de overzichtspagina’s verbeterd.

We streven continu naar een duidelijke navigatie en een overzichtelijke website, zodat de bezoeker zo snel mogelijk de informatie vindt waarnaar hij of zij op zoek is.

Joyce van Dijk

Beeld

Ook willen we in 2017 de professionaliseringslag in beeld brengen. Tot nu toe werken we voornamelijk met free-stock afbeeldingen. Door gebruik te maken van eigen fotomateriaal, werken we aan de verpersoonlijking van onze organisatie. Wij verwachten dat dit positief zal bijdragen aan het gevoel van Drentse huisartsen dat HZD er voor hen is èn als organisatie naast hen staat.