Ouderenzorg

Ouderenzorg

Zorgprogramma

 

Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal kwetsbare ouderen fors toe. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en vragen ondersteuning die aansluit op hun behoeften. Integrale ouderenzorg vervult deze behoefte en vraagt om samenwerking tussen care, cure en welzijn.

kwetsbare ouderen

HZD heeft het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen in 2015 ontwikkeld. Huisartsen kunnen dit zorgprogramma rechtstreeks bij de zorgverzekeraar afsluiten. Maar wanneer huisartsen dit bij ons afsluiten, profiteren zij van directe ondersteuning, door onze praktijkconsulenten en van ons samenwerkingsinitiatief met gemeenten en welzijn. Inmiddels nemen ruim 100 praktijken in Drenthe deel aan dit zorgprogramma. Dat is meer dan 70% van de Drentse huisartsenpraktijken.


Samenvattend ondersteunt en begeleidt HZD huisartsenpraktijken in het inrichten van gestructureerde ouderenzorg. Samen met onze praktijkconsulenten wordt bepaald welke mate van ondersteuning – op maat of volledig – het beste aansluit op de praktijk. Ook organiseert HZD startbijeenkomsten voor de huisartsenpraktijk en haar lokale zorgpartners. In 2016 hebben we meer dan dertig startbijeenkomsten georganiseerd.

Verbinding zorg en welzijn

We hebben de handen ineengeslagen met de initiatiefnemers van SamenOud en bieden vanaf nu één integraal ouderenzorgprogramma aan. Een voorbeeld waar we trots op zijn is de integrale ouderenzorg in Hoogeveen. Hier is voor iedere huisartsenpraktijk een kernteam samengesteld. Dat bestaat uit een praktijkondersteuner (POH), wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, Wmo-consulent en de specialist ouderen-geneeskunde. 

Het kernteam bespreekt structureel bij welke ouderen mogelijk sprake is van kwetsbaarheid en wie de aangewezen persoon is om op huisbezoek te gaan. Rondom het kernteam is een flexibele schil van zorgverleners, zoals een apotheker, fysiotherapeut of mantelzorgconsulent.

Zo wordt een netwerk gevormd dat de kwetsbare oudere ondersteunt. Onze praktijkconsulenten vervullen een kartrekkersrol in dit mooie initiatief.

Ron Wissink
 

Digitale communicatie

We zoeken naar manieren voor een efficiënte communicatie in de vele multidisciplinaire overleggen (MDO’s) rondom ouderenzorg.

Liliane Sloot

Het Elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg (eGPO) is daar een voorbeeld van. Zorgverleners kunnen gemakkelijk een zorgplan aanmaken, gegevens delen en beveiligd berichten versturen. Het eGPO is voor de patiënt en/of mantelzorger toegankelijk en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe en Zilveren Kruis. Vanaf 2016 maken ook de casemanagers van het Netwerk Dementie Drenthe gebruik van eGPO. 

In 2016 hebben 388 zorgverleners een eGPO-account aangemaakt. Op 31 december 2016 heeft eGPO 973 actieve accounts in Drenthe. Het aantal patiënten in eGPO met een zorgplan groeit.

Onze praktijkconsulenten hebben geholpen met de begeleiding en implementatie van eGPO in de Drentse huisartsenpraktijken.