Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

 

Geachte lezer,

Huisartsenzorg Drenthe (HZD) is de faciliterende huisartsenorganisatie in Drenthe van, voor en door huisartsen. HZD voelt zich verantwoordelijk voor de ondersteuning van het zorgverleningsproces, zodat de huisarts zich kan richten op zijn kerntaak. 

HZD organiseert ketenzorg, scholingen, ICT- en praktijkondersteuning en bevordert de kwaliteit van de huisartsenzorg in Drenthe. Met een continu streven om in te spelen op de wensen en behoeften van de Drentse huisartsen. In samenspel mèt de huisartsen.

We zijn op de goede weg. Dit blijkt onder meer uit de betrokkenheid en inzet van Drentse huisartsen bij HZD en de hoge deelname aan onze zorgprogramma’s.

2016

HZD heeft zich in 2016 verder geprofessionaliseerd. De nieuwe zorgprogramma’s ‘ouderenzorg’ en ‘CVRM’ zijn door huisartsen ontwikkeld en zeer succesvol gebleken. Mede door de inzet van onze praktijkconsulenten.

Ook heeft HZD zich richting een professionele kwaliteitsorganisatie ontwikkeld, die een bijdrage levert aan de huisartsenzorg in Drenthe in bredere zin. Zo versterken we de GGZ-keten, werken we samen met gemeenten en leggen we verbinding tussen eerste- en tweedelijnszorg(verleners). 

Integraal zorgprogramma

Voor een betere aansluiting op de holistische benadering van huisartsenzorg onderzoeken we, samen met de universiteit van Maastricht en Nijmegen, of een omslag naar een integraal zorgprogramma voor chronische zorg mogelijk is.

Door de transities in de zorg, is er de afgelopen jaren een aantal extra werkzaamheden op de huisarts afgekomen. De eerste lijn speelt een belangrijke rol in het opvangen van de groeiende zorgvraag en het beperken van de kostenstijgingen. HZD neemt dan ook actief deel aan de landelijke discussies vanuit het perspectief van de Drentse huisarts.

Dit alles doen we vanuit de overtuiging dat het enthousiasme en bevlogenheid van ons team uitstraalt in alles wat we doen. Doordat onze medewerkers de vrijheid ervaren om te doen wat ze leuk vinden.

Ron Wissink, Stefan Meinema | Directie HZD