ICT

ICT

ICT-facilitator

 

We hebben het afgelopen jaar stappen gezet in de verdere professionalisering, ketenintegratie en verbetering van de registratie binnen de huisartsenpraktijken.

Ook konden we de financiering beter op de Drentse huisartsenpraktijken laten aansluiten. 

Inzicht

De introductie van Calculus in 2015 heeft de registratie van de Drentse huisartsenpraktijken sterk verbeterd. Door de individuele dashboards, die worden gespiegeld aan de regio en zorggroep, krijgen de huisartsenpraktijken concrete managementinformatie. Die informatie kunnen ze gebruiken voor verdere verbetering van de praktijk. Onze praktijkconsulenten spelen hierin een belangrijke rol. Zij gaan namelijk langs alle Drentse huisartsenpraktijken, voor het gezamenlijk analyseren van de beschikbare informatie.

Om de ketens DM type 2, COPD, CVRM en ouderenzorg verder te integreren, hebben we in 2016 kritisch naar de onderliggende ICT-structuur gekeken. Het is een continue zoektocht welke systemen en structuren bijdragen aan verbetering van communicatie tussen ketenpartners. Volgend jaar starten we een nauwe samenwerking met Calculus voor het digitaal doorverwijzen binnen de keten. Dan wordt het nog duidelijker wie zich waar in de keten bevindt. Ook biedt dit mogelijkheden voor het uitwisselen van informatie in een beveiligde omgeving.

HZD streeft naar een verdere optimalisering van het HIS-gebruik, vanuit de opvatting dat dit bijdraagt aan effectieve, efficiënte praktijkvoering en kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg. Om dit doel te bereiken is een op maat gemaakt scholingsaanbod voor Medicom-praktijken samengesteld.

Met een enquête is onderzocht welke onderwerpen lastig zijn. Daar kwam onder meer de gerichte ‘leer werken met de Q-module’ en tips-en-trucs-scholing uit voort. Deze scholingsavonden zijn goed bezocht. Ook hebben we diverse protocollen ontwikkeld, waaronder een handige combinatie van DM type 2 en CVRM.