Integrale zorg

Integrale zorg

Zelf aan het roer

 

In juni 2016 hebben we het startsein gegeven voor het onderzoek naar één integraal zorgprogramma voor chronische zorg. Door de komst van ketenzorg worden chronische aandoeningen ziektespecifiek benaderd. De huisartsenzorg gaat juist uit van een holistische benadering. Het wachten was dan ook op een omslag naar een meer integrale benadering.

In plaats van deze omslag af te wachten zijn de Drentse huisartsen zelf aan het roer gaan staan! 

 

HZD heeft samenwerking gezocht met de universiteit van Maastricht en het Radboudumc. Centraal staat de vraag welke aanpassingen nodig zijn in de huisartsenpraktijken om patiënten met chronische multimorbiditeit op een integrale manier te behandelen. Maar liefst 28 chronische aandoeningen worden in het onderzoek meegenomen, waaronder diabetes, COPD en CVRM. 

Belangrijke vragen zijn:

  • Welke patiënten includeren we in het integraal zorgprogramma?
  • Wat is de gewenste (medische) inhoud van dit programma en de organisatie hiervan?

Betrokkenheid Drentse huisartsen

De kick-off bijeenkomst ‘op weg naar een integraal zorgprogramma’ vond plaats op 15 juni 2016, waar Drentse huisartsen en praktijkondersteuners kennis maakten met de onderzoekers van beide universiteiten. Gezamenlijk is een eerste route uitgestippeld. 
De eerste resultaten worden verwacht in Q1 van 2017. 

 

De zetten van de onderzoekers worden onder meer door een afvaardiging van Drentse huisartsen en praktijkondersteuners getoetst in een interne klankbordgroep.

Ook is er een externe klankbordgroep, waarin InEen, Zilveren Kruis, DOH zorggroep, ROH Midden Holland en de patiëntenfederatie NPCF op het onderzoek reflecteren.